Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2014

Nightmare69
8658 9ff8 420
Reposted byblubra blubra
Nightmare69
Nightmare69
Nightmare69
Reposted byblubramichaszka
Nightmare69
Nightmare69
Nightmare69
Nightmare69
8639 ad28 420
Reposted byblubra blubra
Nightmare69

March 06 2014

Nightmare69
Nightmare69
2851 9096 420
Reposted byniewychamowaneecheekyleprechaunpositivedrink
Nightmare69
Nightmare69

December 26 2013

Nightmare69
Jazz to zemsta Murzynów na białych za niewolnictwo.

November 18 2013

Nightmare69
Natura tak skonstruowała człowieka, że nic mu się bardziej nie podoba niż to, co traci. Niczego bardziej nie pragnie od tego, co mu się odbiera.
— Krystyna Januszewska
Nightmare69
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viaarosraro arosraro

November 04 2013

Nightmare69
Nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym cię w zimie życia.
Nightmare69
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop
Reposted byextraordinary-93tobecontinuedchinaseredvarethczarnefantazjeedgithcupcakeofdarknessskaryfikaacjaduszyprairievioletsHerBlackWingsnataaletsgodrinktogetherbecolorfull
Nightmare69
Biorę ją do siebie. Coraz bliżej. Pssssyt. Całuję ją. Powoli. Drobnie. W drobne usta. Wyrywam drobinki smaku. Smakuje jak krem. Nie chcę już wywalać z siebie jej języka, myć po nim zębów, chcę, żeby ten język wlazł mi w przełyk, aż do żołądka, i odkaził duszę. Bliżej. Jeszcze.
Reposted byextraordinary-93prairievioletsnataamisseverything
Nightmare69
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
Reposted bychinasczarnefantazjecupcakeofdarknessprairievioletsmisseverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl